Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2010
 
Bác Hồ thăm một số di tích, thắng cảnh
Cập nhật: Thứ sáu, 12/3/2010
 

 

Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong tại Đền Giếng 19/9/1954
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước"

Bác Hồ thăm đình Tân Trào 3/1961 

Bác Hồ về thăm quê năm 1961

Bác Hồ và nhà du hành vũ trụ Ghecman Titop
 thăm vịnh Hạ Long 1962

 

Bác Hồ thăm Đền Hùng, 1962

Bác Hồ thăm hồ Suối Hai, Sơn Tây, 4/1964

Bác Hồ thăm bia đá ở Văn Miếu

Bác Hồ thăm Côn Sơn, tháng 2/1965


Nguồn: TITC_Sưu tầm Số lần đọc: 5721
 

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: TỔNG CỤC DU LỊCH.
Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH.
Địa chỉ: 114 Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội.
Website đang thử nghiệm