Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2010
 
Bác Hồ thăm một số di tích, thắng cảnh
  Cập nhật: Thứ sáu, 12/3/2010
(chi tiết)
Một số hoạt động của Ngành
  Cập nhật: Thứ năm, 11/3/2010
(chi tiết)
TOPTEN Du lịch
  Cập nhật: Thứ tư, 10/3/2010
(chi tiết)

Cơ quan chủ quản: TỔNG CỤC DU LỊCH.
Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH.
Địa chỉ: 114 Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội.
Website đang thử nghiệm