Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2010
 
Du lịch Việt Nam ngày đầu thành lập
  Cập nhật: Thứ sáu, 26/3/2010
Du lịch Việt Nam được thành lập, với tên gọi đầu tiên: Công ty du lịch Việt Nam (chi tiết)
Những dấu ấn thời gian
  Cập nhật: Thứ năm, 25/3/2010
Những mốc thời gian đánh dấu sự lớn mạnh trưởng thành của Ngành Du lịch, những thời điểm đáng được ghi nhớ. (chi tiết)

Cơ quan chủ quản: TỔNG CỤC DU LỊCH.
Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH.
Địa chỉ: 114 Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội.
Website đang thử nghiệm