Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2010
 
Du lịch Việt Nam với cộng đồng quốc tế
Cập nhật: Thứ sáu, 19/3/2010
 
Các  hiệp định, văn kiện hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ.

  DU LỊCH VIỆT NAM VỚI CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ
(CÁC QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ KÍ HIỆP ĐỊNH, VĂN KIỆN HỢP TÁC)

1. HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

Số TT Quốc
gia
Thời gian Địa điểm ký Tên người ký Loại văn kiện
Phê duyệt Phía Việt Nam Phía nước ngoài

1.

Lào 11/2/1991 11/2/1991 Hà Nội

Trần Hoàn - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và DL

Khamphui Keobualapha- Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp và DL

Hiệp định

2.

Thái Lan 16/3/1994 24/2/1999 Hà Nội

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Savit Bhotiwihok - Thống đốc Cơ quan DL Quốc gia

Hiệp định

3.

Phillipine 28/3/1994 02/7/1994 Hà Nội

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Robecto R. Romulo - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Hiệp định

4.

Trung Quốc 8/4/1994 02/7/1994 Hà Nội

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Lưu Nghị - Cục trưởng

Cục Du lịch Quốc gia

Hiệp định

5.

Malaysia 13/4/1994 02/7/1994 Hà Nội

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Dato Sabbaruddin Chik - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch

Hiệp định

6.

Indonesia 27/4/1994 02/7/1994 Indonesia

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Andi Mappi Sammeng -Tổng cục trưởng TCDL

Bản ghi nhớ cấp Chính phủ

7.

Myanmar 13/5/1994 02/7/1994 Myanmar

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

U Myo Min

Tổng cục trưởng Tổng cục Khách sạn và Du lịch

Hiệp định

8.

Singapore 26/8/1994 26/8/1994 Singapore

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Goh Chee Wee - Bộ trưởng

Bộ Thương mại và Công nghiệp

Hiệp định

9.

Cambodia 9/9/1995 09/9/1995 Hà Nội

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Thong Khon - Quốc vụ khanh Bộ Du lịch

Hiệp định

10.

Pháp 17/1/1996 19/5/1998 Pháp

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Bernard Poms - Bộ trưởng Bộ Trang thiết bị, Nhà ở, Giao thông và Du lịch

Hiệp định

11.

Israel 23/1/1996 11/2001 Hà Nội

Đỗ Quang Trung

Tổng Cục Trưởng TCDL

Moshe Katsav - Bộ trưởng

Bộ Du lịch

Hiệp định

12.

Uzbekistan 23/3/1996 23/2/2000 Hà Nội

Nguyễn Mạnh Cầm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Giám đốc Công ty Quốc gia Uzbekistan

Hiệp định

13.

Nga 19/11/1997 26/9/1998 Hà Nội

Võ Thị Thắng

Tổng Cục Trưởng TCDL

Tyagachev Leonid Vasililevich

Phó Chủ tịch UB Quốc gia về Thể thao và Du Lịch

Hiệp định

14.

Cu Ba 15/12/1999 23/12/1999 Hà Nội

Võ Thị Thắng

Tổng Cục Trưởng TCDL

Đại sứ Cộng hoà Cu Ba tại Việt Nam

Hiệp định

15.

Ucraina 6/4/2000 6/4/2000 Kiev

Nguyễn Phú Đức

Phó Tổng cục trưởng TCDL

I. Phe-do-Ra-co - Chủ tịch Uỷ ban Nhà nước Ucraina về C.sách Thanh niên, Thể thao và Du lịch

Hiệp định

16.

Trung Quốc 30/11/2000 30/11/2000 Hà Nội

Phạm Từ

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Tôn Cương

Phó Cục trưởng

Ghi nhớ cấp Ngành về tổ chức cho công dân TQ đi du lịch VN bằng tiền riêng

17.

Ấn Độ 08/01/2001 08/01/2001 Hà Nội

Nguyễn Phú Đức

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Thứ trưởng Bộ Du Lịch

Ấn Độ

Hiệp định

18.

Brunei 12/11/2001 12/11/2001 Brunei

Vũ Tuấn Cảnh

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Bí thư thường trực - Bộ Công nghiệp và Tài nguyên tự nhiên

Bản ghi nhớ cấp Chính phủ

19.

Tây Ban Nha 03/4/2002 03/4/2002 Hà Nội

Võ Thị Thắng

Tổng Cục Trưởng TCDL

Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại và Du lịch Tây Ban Nha

Hiệp định

20.

Hàn Quốc 31/8/2002 30/8/2002 Hàn Quốc

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Bộ trưởng Ngoại giao - Thương mại

Hiệp định

21.

Hungary 17/5/2004 19/5/2004 Hungary

Trần Hữu Tùng

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

Việt Nam tại Hungary

Phó Quốc Vụ Khanh

Bộ Kinh tế và Giao thông

Bản ghi nhớ

cấp Ngành

22.

Sri Lanka 11/6/2004 26/7/2004 Huế

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Du lịch và Xúc tiến đầu tư

Hiệp định

23.

Thổ Nhĩ Kỳ 25/8/2004   Ankara

Trương Đình Tuyển

Bộ trưởng Bộ Thương mại

Abdulkadir Aksu

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Hiệp định

24.

Iran 12/01/2005   Hà Nội

Phạm Từ

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Thứ trưởng Bộ Thương mại

Bản ghi nhớ cấp Chính phủ

25.

Mông Cổ 1/2005   Hà Nội

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Ông D. Terbishdagva

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm

Hiệp định

26.

Nhật Bản 5/4/2005   Nhật Bản

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Ông Kazuo Kitagawa

Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông

Tuyên bố chung

27.

Pháp 6/2005 07/6/2005 Pháp

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Bộ trưởng Đặc trách du lịch Pháp

Nghị định thư

5 năm

28.

Hungary 2005 20/7/2005 Hà Nội

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Ông Gyorgy Gilyan

Quốc vụ khanh

Bộ Kinh tế và Giao thông

Chương trình

2005-2007

29.

Ấn Độ 14/10/2005 14/10/2005 Hà Nội

Phạm Từ

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Đại sứ Ấn Độ

Kế hoạch

2005-2006

30.

Chi Lê 01/2006 04/8/2006 Hà Nội

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Fernando Ayala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

Hiệp định

31.

Indonesia 22/02/2006 22/02/2006 Jarkata

Vũ Tuấn Cảnh

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Ông Sapta Nirwandar Tổng Thư ký Bộ VHDL

Thỏa thuận

32.

Ai Cập 3/2006 6/3/2006 Cai rô

Trương Đình Tuyển

Bộ trưởng Bộ Thương mại

Fayza Aboulnaga

Bộ trưởng Bộ Hợp tác Q. tế

Bản ghi nhớ cấp Chính phủ

33.

Ma Cao 9/10/2006 9/10/2006 Hà Nội

Phạm Từ

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Ông Costa Antun,

Chủ tịch Uỷ ban Du lịch

Bản ghi nhớ cấp Ngành

34.

Philíppin 16/10/2006 16/10/2006 Hội An

Hoàng Tuấn Anh

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Ông Eduardo Jarque

Thứ trưởng Bộ Du lịch

Kế hoạch

2006-2008

35.

Mê hi cô 17/11/2006 17/11/2006 Hà Nội

Phạm Từ

Phó Tổng cục trưởng TCDL

Ông María L. A. Bezaury Thứ trưởng Ngoại giao

Bản ghi nhớ cấp Ngành

36.

Bungary 11/2006

-

Hà Nội

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Ông Mario Aljebouri

Chủ tịch CQDLQG

Hiệp định

37.

Nga 20/11/2006

-

Hà Nội

Võ Thị Thắng

Tổng cục trưởng TCDL

Chủ tịch cơ quan

Du lịch Quốc gia

Chương trình

2007-2008

38.

Hy Lạp 27/5/2007

-

Hà Nội

Hoàng Tuấn Anh

Tổng cục trưởng TCDL

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Hiệp định cấp Chính phủ

39.

Tuynidi 26/6/2007

-

Hà Nội

Hoàng Tuấn Anh

Tổng cục trưởng TCDL

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Hiệp định cấp Chính phủ

40.

Belarus 07/4/2008

-

Hà Nội

Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Bộ trưởng Bộ Thể thao

và Du lịch

Hiệp định cấp Chính phủ

41.

Venezuela 2008

-

Venezuela

Trần Chiến Thắng

Thứ trưởng Bộ VHTTDL

-

Hiệp định cấp Chính phủ

42.

Hungary 5/2008

-

Hà Nội

Trần Chiến Thắng

Thứ trưởng Bộ VHTTDL

Đại sứ Cộng hoà Hungary tại Việt Nam

Chương trình HTDL 2008-2010

43.

Italia 12/12/2009

-

Italia

Trần Chiến Thắng

Thứ trưởng Bộ VHTTDL

-

Hiêp định

Thông tin ở bảng trên, có:

- 26 Hiệp định giữa 2 Chính phủ;
- 4 Bản ghi nhớ cấp Chính phủ;
- 4 Bản ghi nhớ cấp Ngành;
- 4 Kế hoạch và Chương trình hợp tác cấp Ngành;
- 1 Thỏa thuận với Indonesia;
- 1 Tuyên bố chung với Nhật Bản ở cấp Ngành;
- 1 Nghị định thư với Pháp để triển khai Hiệp định.

2. HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG

Số TT Quốc gia tổ chức Thời gian ký Địa điểm ký Tên người ký Loại văn kiện
Phía Việt Nam Phía nước ngoài
1 ASEAN 04/11/2002 Phnompenh

Thủ tướng Phan Văn Khải

 

Hiệp định

2 ASEAN 01/2009 Hà Nội

Hoàng Tuấn Anh,

Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL

 

Thoả thuận công nhận nghề chung ASEAN (MRA)

3 Việt Nam, Lào, Cămpuchia 05/10/2007 TP HCM

Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL

Thong Khon, Bộ trưởng Bộ DL Campuchia, Somphong Mongkhonvilay, Chủ tịch Cơ quan DL quốc gia Lào

Tuyên bố

3. CÁC QUỐC GIA CHƯA KÝ HIỆP ĐỊNH, THOẢ THUẬN HỢP TÁC, TUYÊN BỐ CHUNG NHƯNG CÓ QUAN HỆ HỢP TÁC DU LỊCH HAI NƯỚC: Bỉ, Luxumburg, New Zealand…

4. DU LỊCH VIỆT NAM THAM GIA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ: ASEAN, APEC, AMECS, PATA, CLMV, UNWTO, MEKONG,..

 


Nguồn: Vụ Hợp tác Quốc tế - TCDL Số lần đọc: 3553
 

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: TỔNG CỤC DU LỊCH.
Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH.
Địa chỉ: 114 Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội.
Website đang thử nghiệm