Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2010
 
Du lịch Việt Nam với cộng đồng quốc tế
  Cập nhật: Thứ sáu, 19/3/2010
Các  hiệp định, văn kiện hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ. (chi tiết)
Năm du lịch quốc gia
  Cập nhật: Thứ tư, 10/3/2010

Danh sách các địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia (2003 - 2010)

(chi tiết)
Khẩu hiệu ngành du lịch
  Cập nhật: Thứ tư, 10/3/2010

Các khẩu hiệu và biểu trưng của ngành du lịch từ năm 2000 đến nay.

(chi tiết)
Báo cáo tóm tắt thành tích 45 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Du lịch Việt Nam
  Cập nhật: Thứ sáu, 5/3/2010

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2005).

(chi tiết)

Cơ quan chủ quản: TỔNG CỤC DU LỊCH.
Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH.
Địa chỉ: 114 Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội.
Website đang thử nghiệm