Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2010
 
Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam
Cập nhật: Thứ bẩy, 22/8/2009
 
Dưới đây là toàn văn bản Kế hoạch của Tổng cục Du lịch, ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2009  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH

Số: 548/KH-TCDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2009

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam

(09/7/1960 – 09/7/2010)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Năm 2010, ngành Du lịch Việt Nam đã trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều giai đoạn phát triển, nhiều lần thay đổi về bộ máy tổ chức nhưng hoạt động của ngành du lịch trên toàn quốc luôn duy trì được sự phát triển với tốc độ cao. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngành là nhằm ôn lại chặng đường lịch sử 50 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Du lịch; khẳng định và tôn vinh sự đóng góp của các tập thể và cá nhân và mọi cấp mọi ngành tham gia hoạt động du lịch, xây dựng niềm tự hào cho các thế hệ đã và đang phục vụ trong ngành Du lịch, đồng thời chuẩn bị những điều kiện và tâm thế để ngành Du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, không phô trương hình thức, tạo được ý nghĩa và dấu ấn quan trọng, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp du lịch nhằm sớm phục hồi khách quốc tế đến Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch nội địa, tăng nguồn thu từ du lịch đóng góp cho ngân sách và nền kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay; thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Trong tổ chức tổng kết ở các cấp phải tiết kiệm, thiết thực chống lãng phí, cơ sở vật chất bảo đảm chủ yếu là nguồn huy động t công tác xã hội hóa.

- Tổ chức triển khai chặt chẽ từ cấp Tổng cục đến các doanh nghiệp du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường du lịch, các đơn vị trong toàn Ngành và gắn với các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội.

- Huy động các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch tham gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

II. Nội dung các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành:

1. Tổng cục Du lịch phổ biến kế hoạch và phát động thi đua trong toàn Ngành bằng các nội dung hoạt động cụ thể của Ngành để mỗi cơ quan, đơn vị doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức cuộc thi đề xuất ý tưởng, thông điệp quảng bá của du lịch Việt Nam giai đoạn 2010- 2015 và hướng tới năm 2020.

3. Tổ chức các sự kiện lớn chào mừng 50 năm thành lập Ngành:

- Đăng cai tổ chức một sự kiện du lịch quốc tế: Hội nghị của Tổ chức Du lịch Thế giới về chủ đề "Ngành du lịch là động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội" và Phiên họp Hỗn hợp Ủy ban Đông Á- Thái Bình Dương và Ủy ban Nam Á của UNWTO vào tháng 6/2010.

- Tổ chức bình chọn các doanh nghiệp tiêu biểu, các danh hiệu khác cho các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực du lịch.

- Tổ chức Hội thảo Quốc gia về Du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Tổ chức các cuộc thi: Thi hướng dẫn viên du lịch; Thi ảnh nghệ thuật về du lịch; Hội thi ẩm thực Việt Nam.

- Phối hợp tổ chức các sự kiện gắn với các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các hoạt động của Năm Du lịch Việt Nam 2010 tại Hà Nội.

4. Tổ chức chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về thành tựu của Ngành trên các phương tiện thông tin về tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân, thực hiện một bộ phim phóng sự về Chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. Xuất bản sổ tay tuyên truyền 50 năm truyền thống ngành Du lịch, mở một số trang web chuyên đề về sự kiện này.

5. Phát động chiến dịch bầu chọn vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới vòng chung kết trong toàn ngành.

6. Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ trong Ngành qua các thời kỳ, phân cấp tổ chức theo các địa phương, đơn vị.

7. Tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm thành lập Ngành ở Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

III. Tổ chức thực hiện

1. Tiến độ

Tháng 8/2009:

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ và trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch và ban hành Chỉ thị về tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch.

- Tổng cục Du lịch tổ chức công bố kế hoạch kỉ niệm và phát động thi đua trong toàn Ngành tại các hội nghị giao ban cụm.

Từ tháng 9/2009:

- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch phê duyệt kế hoạch thực hiện của từng nội dung cụ thể, đồng thời ban hành các Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban.

- Các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường du lịch triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành.

Tháng 5/2010: các đơn vị trong toàn Ngành tổng kết phong trào thi đua và báo cáo kết quả bình xét cá nhân, tập thể gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch)

Tháng 6/2010:

- Tổ chức Hội thảo Quốc gia về Du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Gặp mặt cán bộ các thế hệ.

- Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và trao tặng các danh hiệu khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Tháng 7/2010:

- Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành.

2. Phân công trách nhiệm:

- Vụ Tổ chức Cán bộ: tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, tổ chức gặp mặt và Lễ kỷ niệm.

- Vụ Hợp tác Quốc tế: tham mưu và chuẩn bị nội dung tổ chức sự kiện du lịch quốc tế tại Việt Nam.

- Vụ Lữ hành: tham mưu và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo, tổ chức Hội thi hướng dẫn viên du lịch, một số hoạt động tuyên truyền, chủ trì tổ chức tour leo núi cắm cờ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trên đỉnh Phanxipăng.

- Vụ Khách sạn: tổ chức Hội thi Ẩm thực Việt Nam.

- Vụ Thị trường: chịu trách nhiệm chính về các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tuyên truyền, tổ chức chiến dịch bầu chọn Vịnh Hạ Long.

- Vụ Tài chính: đề xuất nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.

- Văn phòng Tổng cục: chuẩn bị các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động.

- Tạp chí Du lịch: tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch.

- Trung tâm Thông tin Du lịch: mở trang web về các hoạt động kỉ niệm 50 năm thành lập ngành; mở phòng truyền thống trên trang web của Tổng cục.

- Báo Du lịch: tổ chức trang báo chuyên đề về kỉ niệm 50 năm ngành DL.

- Vụ Lữ hành, vụ Khách sạn chủ trì cùng Hiệp hội Du lịch tổ chức bình chọn các doanh nghiệp tiêu biểu, các danh hiệu khác trong lĩnh vực du lịch.

- Các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 50 năm thành lập ngành tại địa phương trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và tham gia các sự kiện, các hoạt động do Tổng cục Du lịch phát động và tổ chức.

3. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban (có Quyết định thành lập riêng):

3.1 Ban Tổ chức:

Trưởng Ban Tổ chức: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, các Phó Tổng cục trưởng làm Phó Trưởng ban kiêm phụ trách các Tiểu ban.

Thành viên của Ban Tổ chức và các tiểu ban do Lãnh đạo một số Vụ của Bộ, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo du lịch tham gia.

3.2. Các Tiểu ban:

Gồm Tiểu ban Tổ chức - Thi đua, Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần - Tài chính.

4. Kinh phí

Thủ trưởng các đơn vị tự xem xét quyết định trên cơ sở nguồn ngân sách được Bộ cấp và chủ yếu là huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Căn cứ vào kế hoạch này của Tổng cục Du lịch, các Sở, các cơ sở đào tạo du lịch và các doanh nghiệp du lịch xây dựng kế hoạch cụ thể ở cấp mình để tổ chức thực hiện./.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuấn


Nguồn: TCDL Số lần đọc: 3616
 

Cơ quan chủ quản: TỔNG CỤC DU LỊCH.
Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH.
Địa chỉ: 114 Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội.
Website đang thử nghiệm