Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7/1960 - 09/7/2010
 
Chỉ thị của Bộ trưởng về kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam
Cập nhật: Thứ ba, 25/8/2009
 
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2010), ngày 14/8/2009 Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã ban hành Chỉ thị số 146/CT yêu cầu Tổng cục Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành lập ngành Du lịch, gắn với các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội, bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2011.

Theo đó, Bộ trưởng  Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở VH, TT&DL  các địa phương, các doanh nghiệp trong toàn ngành tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Giao Tổng cục Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành lập ngành Du lịch, gắn với các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội, bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2011.

Yêu cầu, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VH, TT&DL  có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành lập ngành Du lịch.

Tổ chức phát động và duy trì các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành để qua đó lựa chọn và biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Các cơ quan, đơn vị, các Sở VH, TT&DL, các trường Du lịch tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch đã hướng dẫn triển khai, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ (qua Tổng cục Du lịch) đúng thời hạn.

Trên cơ sở tổ chức ở các đơn vị, địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và cộng đồng về phát triển du lịch.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng yêu cầu, các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, chống lãng phí, tăng cường xã hội hoá nhằm huy động nguồn tài chính để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.     


Nguồn: Trung Tâm Thông Tin Du Lịch Số lần đọc: 2225
 

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: TỔNG CỤC DU LỊCH.
Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH.
Địa chỉ: 114 Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội.
Website đang thử nghiệm